TUNÇ YÜREKLİ TÜRKLERİZ – DESTAN

TUNÇ YÜREKLİ TÜRKLERİZ – DESTAN SÖZLERİ

Kımız içip coştuk biz,
Seller gibi taştık biz,
Kımız içip coştuk biz,
Seller gibi taştık biz Dünyayla savaştık biz,
Tunç yürekli Türkleriz,
Dünyayla savaştık biz
Tunç yürekli Türkleriz Haydi yiğidim haydi
Duysun dünya biz kimiz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz Haydi yiğidim haydi
Duysun dünya biz kimiz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz Ötüken’e yaz gelir
Harbin vakti tez gelir
Ötüken’e yaz gelir
Harbin vakti tez gelir
Bu yurt bize az gelir
Tunç yürekli Türkleriz
Bu yurt bize az gelir
Tunç yürekli Türkleriz Hilaller kaşımızda
Kürşat var başımızda
Hilaller kaşımızda
Kürşat var başımızda
Oğuzhan düşümüzde
Tunç yürekli Türkleriz
Oğuzhan düşümüzde
Tunç yürekli Türkleriz Haydi yiğidim haydi
Duysun dünya biz kimiz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz Haydi yiğidim haydi
Duysun dünya biz kimiz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz Rüzgar olup estinde
Yurda ayak bastında
Rüzgar olup estinde
Yurda ayak bastında
Tanrı Dağı’n üstünde
Tunç yürekli Türkleriz
Tanrı Dağı’n üstünde
Tunç yürekli TürklerizKatar katar yürürler
Türkler yürür Hakk gürler
Katar katar yürürler
Türkler yürür Hakk gürler
Bozkurt ulur, gök gürler
Tunç yürekli Türkleriz
Bozkurt ulur, gök gürler
Tunç yürekli Türkleriz Haydi yiğidim haydi
Duysun dünya biz kimiz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz Haydi yiğidim haydi
Duysun dünya biz kimiz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz Ötüken’den harplere
Düğün bayram gideriz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz Biz cengin meydanında
Korku nedir bilmeyiz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekli Türkleriz
Ölümlerle eğlenen
Tunç yürekliİlli millet idin. ilin hani?
Kağanlı millet idin. kağanın hani?
Töresizliğin, disiplinsizliğin, bilgisizliğin yüzünden
Kanın su gibi aktı
Kemiklerin dağ gibi yığıldı. esir düştün. mahvoldun
Ey Türk budunu!
Tokluğun kıymetini bilmedin. Doydun, açlığı düşünmedin
Töreni unuttun. Bilgisiz budun kandı, kandırıldı
Bilgisiz kağanların hükümdar oldu
Türk milleti! zayıflayarak, ölerek yürüdün
Uğursuz çaşıtlara aldandın
Küçük, büyüğü bilmedi. Oğul, atasını bilmedi.
Fitneye düştün. Dağıldın
Silahlılar geldi sürdü. Dağıttı
Mızraklılar geldi sürdü. Dağıttı
Kutlu Ötüken’in milleti, gittin
İl tuttuğun ilini kaybettin
Kağan yaptığın kağanını kaybettin
Türk beyleri Türk adını bıraktı
Türk budunu Türk töresini bıraktı
Yağıya kul oldun
Tanrı buyruğu tutulsun
Türk milleti var olsun
Adı sanı yok olmasın diye
Töre yeniden hakim olsun diye
Kut almış ataların uğraş verdi
Ulu Tanrı uğraşı gördü, izin verdi. Kurtuldun
On yedi alp idin. Dağa çıktın
Derlendin, toparlandın yetmiş alp oldun
Tanrı kuvvet verdi
Alplerin kurt oldu
Doğuya gittin. Batıya gittin
Yedi yüz alp oldun
Töreyi bırakmış milleti
Kağansız, ilsiz kalmış milleti
Esir düşmüş milleti
Derledin topladın
Tanrı izin verdi
Yeniden il kurdun
Gece uyumadın
Gündüz oturmadın
Düşman çok deyip korkmadın
Tanrı bizledir dedin
Tengri biz menen dedin
Savaştın
Yüzü yere düşen milletin gözü göğe baktı
Başlıya baş eğdirdin
Dizliye diz çöktürdün
Aç milleti doyurdun
Az milleti çok kıldın
Tanrı lutfetti
İlliyi ilsiz kağanlıyı kağansız kıldın
Doğuda, gün doğusuna
Güneyde, gün ortasına
Batıda, gün batısına
Kuzeyde gece ortasına kadar
Onca millete nizam verdin baş oldun
Tarih değişir,
Tarih değişir fıtrat değişmez
Ordu değişir
Ordu değişir hedef değişmez
Üstte mavi gök çökmedikçe
Altta yağız yer delinmedikçe
Senin ilini ve töreni kim bozabilir
Ey Türk!
Ey Türk milleti!
Titre!
Titre!
Titre ve kendine dön!
Kendine dön!
Kendine dön!Gah dağlarda, gah kentte
İsyan ettik her yerde
Gayrı Türk’e durmak yok
Harp dermandır her derde Yıkılsın kahpe düzen
Sarayları yıkılsın
Ak alınla ak yüzle
İsyanlardan çıkılsın Demir parmaklıkları
Durduramaz bizleri
Demir dağlar eritir
Yaşar Uygur devleti Biz zulmün zındanını
Hücre hücre biliriz
Sakın bizi salmayın
Eylem eylem geliriz Zulüm baskın yedikçe
Mazisini hatırlar
Türk’ü gafil sanmayın
İçinde bin Kürşat varHer Kürşad’a kırk er var
Kırkı hazır solmaya
Azrail şüphe eder
Canlarını almayaŞu Uygur’un gençleri
Kamplarında birleşir
Ya Rabb bu ne ordudur
Harbettikçe gürleşir Bu gün Türk’e rütbe yok
Bu Mehmetler cengidir
Uygur’un her şehidi
Oğuz Kağan dengidir Yılgınlıktan korkudan
Yüreğini temizle
Sen de çık şu dağlara
Boz yeleli kurd izleBu gün sancak sendedir
Göster Türk’ü çağlarda
Gün intikam günüdür
Kardeşlerin dağlarda!
Gün intikam günüdür
Kardeşlerin dağlarda!
Gün intikam günüdür
Kardeşlerin dağlarda!”…size ne oluyor ki Allah yolunda
– Ve acz-ü ıztırap içinde bırakılıp:
Ey Rabbimiz, bizi ahâlîsi zalim olan şu memleketten (kurtarıp) çıkar
Bize tarafından bir sahip gönder,
Bize katından bir yardımcı yolla diyen erkekler
Kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz? “
Allah nurunu tamamlayacaktır
İsterse kafirler hoş görmesinler. “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir