Turan Nedir ?

İçerik Şeması

TURAN

Turan Kutsal Türk Birliği’nin kısaltılmış adıdır. Sözlük anlamı olarak Türk ve Türki (Türk’e Benzeyen) devlet, özerk devlet, topluluk ve halkların coğrafi, kültürel, iktisadi, ve sosyal alanlarda birleşmesidir. Bu birleşme hakkında bazı alimler ve din bilginleri Kur’an-ı Kerim’de bile işaretler olduğuna dair aktarımda bulunmaktadırlar.

Mevcut dünyada oturmuş olan taşları yerinden oynatacak, siyonizmi, komünizmi ve kapitalizmi çökerterek, tüm dünya Müslümanlarını, Türklerin önderliğinde kutsal savaş sonrası yer yüzüne hakim kılacak anlayışın adıdır. Bu isim tanımından da anlaşılacağı üzere Yahudileri ve Hristiyan dünyasını korkutmakta, Türk düşmanlarına vesvese vermektedir. Bu yüzden bu birleşmenin önüne geçmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

TÜRK BİRLİĞİ

Türk birliğini oluşturacak temel Türk devletleri şunlardır; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC. Bu devletlerin arasında Türkiye’den sonra en büyük yük Azerbaycan’a düşmektedir.

Turan birliğinde tam olarak Türk kökenine sahip olmayan ama Türki ırklar olan Macarlar ve Finler de bulunmaktadır. Ayrıca Çeçen, Pomak, Acar ve Çerkezler de Turan’ın bir parçasını oluşturmaktadır.

TÜRKLERİN ANA YURDU

Türklerin ilk ana yurtları Orta Asya’dadır. Ana yurdun doğusunda; Kingan Dağları, Moğolistan, batısında; Hazar Denizi ve İtil Boyları, güneyinde; Hindikuş ve Karanlık Dağlar, kuzeyinde; Kırgız Bozkırları, Sibirya stepleri bulunur. Türkler Altay-Sayan Dağları, Tanrı Dağları, Aral Gölü, Orhun, Selenga, Amuderya (Ceyhun), Siriderya (Seyhun) Nehirlerine yakın coğrafyada yaşamışlardır. Ötüken “Toprak Ana” olarak adlandırılmıştır.

TÜRK DEVLETLERİ

BAĞIMSIZ TÜRK DEVLETLERİ

Türkiye
Azerbaycan
Kazakistan
Özbekistan
Kırgızistan
Türkmenistan
KKTC

Özerk Türk Devletleri

Acaristan
Adıge
Altay
Başkurdistan
Çuvaşistan
Dağıstan-Doğu Türkistan
Gagauz
Hakasya
Kabardin
Kalmukistan
Karaçay
Karakalpak
Kuzey Osetya
Kırım Tatar
Nahçıvan
Nogay
Tataristan
Taymir
Tuva
Yakutistan

Türk Elleri

Afgan Türkleri
Ahıska Türkleri
Almanya Türkleri
Altay Türkleri
Arnavutluk Türkleri
Batı Trakya
Belarus Tatarları
Borçalı Türkleri
Bosna Türkleri
Bulgar Türkleri
Girit-Ege Türkleri
Gökçe Türkleri
Güney Azerbaycan
Güney Türkistan
Güney Türkmenistan
Halaç Türkleri
Hazar Türkleri
Horasan Türkleri
Hırvat Türkleri
Irak Türkmenleri
Ural Türkleri
Kansu Türkleri
Karaçay Türkleri
Karaim Türkleri
Karakalpakistan Türkleri
Karakurum Türkleri
Kazan Türkleri
Kaşgay Türkleri
Kosova Türkleri
Kumuk Türkleri
Moğolistan Türkleri
Polonya Türkleri
Romanya Türkleri
Sancak Türkleri
Suriye Türkleri
Talas Türkleri
Türkmeneli
Üsküp Türkleri
Yakut Saha Türkleri

Türkiler

Çeçenistan
Çerkesler
İnguşetya
Pomak Türkleri
Tacikistan Türkleri

Türk Dünyası Haritası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir