X

TÜRK GENÇLİĞİ NE TURAN YOLUNDA TAVSİYELER

İçerik Şeması

Ey Türk Gençliği

Turan Ülküsü Nedir ?

Öncelikle Türk gençliği nin savunduğu ideolojik değerlerin farkında olması adına öncelikle Turan Ülkümüzün tanımını yapmak gerekir diye düşünüyorum onun için bu yazımıza Sorusuna cevap vererek başlayalım mı ?

Turan Nedir

Turan: kadim Türklerin yurdu olarak gördüğümüz Türkistan topraklarında Kurulmak istenilen Türk Devleti’nin ismi olarak tanımlanabilir. Elbette en kısa şekli ile Atatürk’ün fikirlerimin manevi babası dediği ziya Gökalp bey efendi Turanı “Türkçülüğün Esasları “ isimli eserinde Turan fikrini Ural Altay Kavimlerinin müşterek Siyasi birliği olarak ifade etmektedir.

Turan Kelime Anlamı ile “Bütün Türkler” anlamına gelir ve  en kısa mantık ile Türk iradesinin kısa anlamı olan Tur kelimesinin an ile birleşmesi ile bütün Türkler anlamını kazanmıştır. Türklerin tarihini dikkatlice incelemekte olduğumuz zaman. Turan kelimesi Siyasi bir mefkure olarak Turancılık fikri Yakın tarihimiz’ de ortaya çıksa da. Ülkü ve mefkûre  olarak Tarihi binlerce yıl öncesine dayanır.

Kadim Türklerin Ülküsü olarak Değerlendirmek gerekirse Turan Fikrini Başbuğ Oğuzhan’ın sözleri ile dikkatlice okumakta yarar var. Güneş Tuğumuz Gök Çadırımız olsun sözü Turan mefkûresinin güzel bir örneğidir. Kadim Türklerin Ülküsü Haline gelen Oğuz’un yirmi dört oğlunun birliğini amaç edinen mefkûreyi savunan kişilere idealist anlamına gelen. Ülkücü ismi verilmekle birlikte Bütün Ülkücüler Turancı olduğu gibi bütün Türkçülerde Ülkü sahibi kişilerdir kısaca Ülkücüdür. 

TÜRKÇÜ TURANCI ÜLKÜCÜ GENÇLERE TAVSİYELER !

Türkçü Gençlik İlk Olarak Neler Yapmalı

Türkçü Turancı ülkücü gençlerin bu kutlu yolda yapacağı ilk iş mefkûrelerinin hedefini tam anlamı ile kavramalı ve Türkçülüğün Esaslarını tam anlamı ile öğrenerek Turan Devletinin sınırlarını siyasi olarak tam anlamıyla bilmek zorunluluğunu kendisinde hissetmelidir .

Türk milletinin geleceğinin teminatı olarak gördüğümüz Türkçü gençlik. İlk olarak Turan davasına ömrünü vakfetmiş. Türk dünyasının dört bir yanında Atalar mirası davası uğruna çalışmış büyük fikir adamlarının mücadeleleri ve fikirlerini  ve Türk gençliğine Nasihatlerini “Dilde fikirde işte Birlik” şiarı ile hareket ederek. Başta Başbuğ Atatürk olmak üzere dil din ve mezhep ayrımı yapmadan bir bütün olarak incelenerek pratiğe dökülmesi gerekmektedir.

Türk Gençliği Kültürlenmeli

Türkçü Gençler ‘in yapması gereken başka bir husus da şudur ki Türk Gençliği mutlaka günlük olarak en az üç görsel ve basılı yayını teknoloji çağında mutlaka takip etmelidir ve Türk Dünyasının ortak değerlerinden en önemlisi olarak gördüğümüz. Türk lehçelerini Günlük basın yayınını takip edebilecek kadar bilinmesi gerekmektedir.

Türk milletinin öz evlatları Türkçü gençler Türkistan mefkûresinin sınırları içinde kalan bütün Siyasi sosyal sorunları araştırmalı öğrenmeli ve çözüm önerileri üretmek amacıyla birlikte ortak hareket etmek arzusunu taşımalıdır.

Türk gençliği ayda en az üç kitabı kişisel gelişim açısından okuyarak birlikte analiz edebilme yolunda. “Birlikte hareket” ruhu ile hareket edebilme kabiliyetini geliştirmelidir .

Türk gençliğinin sinema, Tiyatro ve sanatın her dalı ile ilgilenmesi yüzde yüz şarttır. Türk gençliğinin Güncel her konuda makale ve yazılar okumak zorunluğu olduğu gibi belgesel izlemek gibi bir zorluluğunda mevcut olduğunu düşünüyorum.   

Türk dünyasının genelinde uygulamaya geçirilmek şartı ile Türk Dünyasının TV ve gazete dergi ve kitap gibi faydalı bilgiler sunan araç ve gereçleri Hızla yaygınlaştırılmalıdır.

Türkçülük Benimsenmeli

Türk gençliğinin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak “Türkçülük” mefkûresinin bugün bütün platformlarda teknik olarak temsil edilebilmesi için Türk gençliği daima kendisini 21.yy mantığının ışığında geliştirmelidir.

Türkçü Gençler ’in Siyaset bataklığına saplanmadan Bir noktada hareket edebilmesi adına Vakıf , Dernek , vb tek kuruluşun çatısı altında güçlerini Birleştirilmesi esas kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü Türkçülük ülküsü tek bayrak altında Güçlü kuvvetli “Türk soyuna Türk milletine Türk Devletine sadakat şerefimizdir “ ilkesi doğrultusunda Tek bayrağın altında tek cephede Davasının gücünü tüm Dünyaya göstermeyi hedef haline getirmelidir.

Türk Gençliği Bilimden Yana Olmalı

Türk gençliği Daima Bilimin aydınlık yolunda ilerlemek amacı ile Çağdaş teknik bilgileri daima takip etmelidir ve Türk gençliği daima ARGE çalışmaları ile kendisini geliştirmek adına her türlü yolu deneyerek mefkûresini gelişmelidir .

Turan Coğrafyası ve Turan Tarihini İyi Bilinmeli

Türkçü Gençler ’in mutlaka Tarih ve coğrafya başta olmak üzere bütün sosyal ve temel bilimlerin bütün prensiplerini kavramalı. Pratikte Türkçülük ve Turancılık yolunda emin adımlarla ilerleyen şanlı bir bayrak olmak zorundadır. Başbuğ Alparslan Türkeş’in deyimi  ile Türk gençleri bir bayraktır ve bayrağı lekeletmeden kirletmeden bayrağı şerefimizle dalgalandırmak her Türkçü için ilk ödevdir. Başbuğ Atatürk’ün şu sözleri Kulaklarımıza küpe olmalıdır. “Benim sözlerim Bilim ile ters düşerse siz Bilimi seçin “ Türkçü Turancı Gençler mutlaka ilim ve fennin ışığında mefkûresini geliştirmelidir. Türkçü Turancı Gençlerin kısır tartışmaların içinde olmak yerine kendilerini geliştirmek adına sürekli olarak mantık çerçevesinde hareket ederek Türk topraklarında doğmayan Her türlü fikre karşı mücadele etmelidir ve Her türlü fikre Karşı panzehir olarak Türkçülük ülküsüne Sarılmalıdır .

Türk Gençliği Hürriyet, İstiklal ve İstikbalden Vazgeçmemeli, Tam Bağımsız Olmalı

Türk gençliğinin ebedi önderi başbuğ Atatürk’ün şu sözü Türkçü gençlere örnek olmalıdır “Biz Emperyalist pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş, Aşağılık bir ölüme mahkum olmaktansa. Atalarımızın oğulları torunları olarak vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ederiz.” Diyerek Milletine özgürlüğünü armağan etmiş yiğitlerin izlerini takip etmelerini tavsiye ediyorum. Gerekirse kalem ile gerekirse silah ile Türk’ün Hürriyeti uğruna siperlere cephelere koşmalıyız .

Türk Gençliği Eğitim ile Kendini Donatmalı

Türkçü Turancı Türk gençliği daima hedefini yüksek tutarak mutlaka Dört yıllık en az bir olmak koşulu ile birçok fakülteden mezun olabilmek ve kendisini sürekli geliştirmek mecburiyetinde olmalıdır. Ayrıca mutlaka eğitim gören kardeşlerine tam destek sağlamalıdır. Türk gençliğinin amacı daima ileriye dönük ve kalkınma temelli olmak zorunda iken. Atatürk ilke ve inkılaplarının geliştirilerek Türk dünyasının ortak değeri olan tarihimizden çıkardığımız kutlu nasihatler ile birlikte. Türk dünyanın genelinde uygulamaya geçirmeye çalışılması gerekmektedir .

Türk dünyasının tamamının ortak Alfabe ve ortak eğitim ve öğretim metotlarını uygulamaya geçirmek hedefinde olmalıyız .

Türk dünyası Bakanlığı kurulmalı ve Türk ordularının Nato benzeri bir yapı ile birleşimi sağlanmalıdır. Türk dünyasının ekonomisi biran önce birleştirilerek Türk dünyasının tamamından Emperyalist sistemin def edilmesi sağlanmalıdır. Türk dünyasının ortak değerleri Tarihi kültürü ve gelenek ve görenekleri Türk dünyasının her yerinde Türk gençliğine aktarmalıdır. Turanı oluşturan bütün Türkistan’ın genelinde Cumhuriyet rejimi muhafaza edilmeli Laik çağdaş demokratik Milliyetçi hareketlerin gelişmesine zemin hazırlamalıyız.

Bu ve buna benzer birçok fikir ortaya atılarak Türk gençliğinin. Turan isimli şanlı vatana nasıl ulaşabiliriz sorusuna çeşitliliği artırarak farklı fikirleri ortaya koyabilirsiniz.   

TÜRKÇÜ TURANCI GENÇLERE TAVSİYE ESERLER

TURANCIYIZ NE OLACAK ?

Başta Nutuk Türkçülüğün Esasları 9 ışık vb. Eserler olmak kaydı ile Türk dünyasının çeşitli yerlerinde basılan bütün Eserleri tavsiye ederim. Türk dünyasının haber kaynaklarını sıklıkla sosyal medyadan ve çeşitli yollar aracılığı ile takip edilmesi gerektiği. Türk’ün nefes aldığı her karış toprağın Türk’ün hakkı olduğu ve o topraklarda soydaşlarımızın neler yaptığını ve neler yapabileceğimizi araştırmak zorundayız. Merhum Atsız beyin dediği gibi Türkçüler Dayanışma içinde yaşamaya mecburdur. Dayanışma birlik ve beraberlik ruhu ile Türk dünyasının her yerinden Emperyalist izleri silip. Türkçülük çiçeğini Tanrının vermiş olduğu kut ile birlikte yeniden Türk yurtlarında çiçek Bahçesi haline getirmek görevinde olduğumuzu hiç bir zaman unutmadık unutmayacağız. Türküz Türkçüyüz Atatürkçüyüz ve TURANCIYIZ NE OLACAK ?

Türkçülük ve Turancılık Hiç Bir Partinin Tekelinde Değildir

Sevgili Gönüldaşlarımıza küçük bir hatırlatma yaparak bu günkü yazımı bitiriyorum. Türkçülük ve Turancılık hiç bir partinin tekelinde değildir. Bizler Emperyalist güçlerin “Devşiremediği Türk çocukları” olarak. Demokratik Cumhuriyeti yaşatmak arzusu içinde olan ülkücü Türkçü Turancı ismine ne derseniz deyin. Mefkûre sahibi Türk gençliğiyiz  ve mefkûremiz doğrultusunda akıl bilim ve fennin ışığında Türk’e en faydalı siyasi teşekküle mutlaka sandıklara giderek oylarınızı veriniz. Siyasi parti tartışmasına girmek gibi boş hevesler ile kısır döngülere takılıp kalmayınız. Daima ileriye daima ileriye Şanlı Sancağı Tanrı Dağına Yeniden dikmeye Yürüyünüz !

Esen kalmanız dileğiyle Tanrıya Emanet olunuz Oğuz Han’ın yirmi dört oğlu .!

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

Leave a Comment