TÜRK İZLERİ

İçerik Şeması

TÜRK MOTİFLERİ BULUNAN TAŞ RESİMLERİ

Kaskarau vadisi 1850 rakıma sahip Dzungarian Altay(Uludağ) olarak adlandırılan bir bölgededir.
Vadi üzerinde üzerine çeşitli şekiller işlenmiş çok sayıda taşa rastlamak mümkündür. İnsan, geyik, at arabası, eşeğe binen insan, keçi, aile yapısı, güneş, savaş arabası, şamanist motifler ve çizimler gibi olayların resmedildiği ve Türk izleri taşıyan taşlar yoğun olarak dağın güney batı yönünde mevcuttur.

Resimlerin Büyük bir bölümü Tunç devrinde kazılmıştır. bazı resimlerin tarihi ise milattan önce 3 binli yıllara kadar gitmektedir. Kaskarau vadisi Dzungarian Altay

TÜRK İZİ TAŞIYAN RESİMLER

Bu resimde ana unsur olarak büyük boynuzlara sahip dağ keçisi bulunmaktadır. sağında kulakları kuyruğu olan ama ayakları olmayan köpek gibi bir hayvan çizilmiştir. solunda ise zar zor dağ keçisi olduğu anlaşılan bir hayvan ve bir kaç karalama vardır. Tüm bu resimler farklı dönemlerde çizilmiştir. Ana unsur olarak çizilen dağ keçisi ilk resim örneği olabilir. Ayrıca Dağ keçisi motifini en çok Ön Türkler Kullanmaktaydı.

Bu resimde en sağda yine önceki resimde de olduğu gibi uzun boynuzları olan bir dağ keçisi işlenmiştir. Taşın solunda farklı tarzda çizilen bir dağ keçisi vardır. yine sol tarafta Şamanist sembollerden olan Ayağı yerin içinde ağaç köklerine benzetilmiş. Gövdesi yeri ve göğü birbirinden ayıran bir sağlam direk gibi gösterilen, başı arşa değen kolları ile dünyayı kucaklayan, ve yıldızlarla iletişim halinde olan insan silüeti resmedilmiştir.

Bu resimde ise taşın üstüne çok büyük boynuzları olan bir tür geyik resmedilmiştir

Bu resimde yere çöekerek avını pusuya düşürmüş ve doğru anıo bekleyen bir avcı ve iki adet dağ keçisi resmedilmiştir. Bu resmi diğer resimlerden ffarklı kılan unsur ise. Diğer resimler çöp ali tarzında ince hatlarla çizilirken bu resim dolgun çizime ve daha fazla detaya sahiptir.

Bu resimde aile yapısına el verilmiş. arkada at arabası, sağda bir koç ve solda ise eşeğe binen bir çocuk vardır.

Şamanist kültüre ait bir motif yine bu taşa işlenmiş.

Dağ Keçisi

Dağ keçisi Türk kültüründe de oldukça önemli bir yere sahiptir. Dağların çok yüksek yerlerine çıkabildikleri için Türkler onları tanrı elçisi veya tanrı aracısı olarak görmüşlerdir. Çünkü dağ keçileri insanların çıkamadıkları kadar yükseğe çıkmakta, dolayısıyla Gök Tanrı’ya insanlardan daha yakın olmaktadır. Dağ keçisi, Türklerde Tanrı elçisi olduğu gibi kağanlık sembolü, kağanlık uğuru da olmuştur. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarında dağ keçisi tamga olarak yer almaktadır.

BU MAKALEDE NELER VAR

Bu makalede neler var, Kazakistan bölgesinde bulunan Türk izleri, taşlara çizilmiş türk çizimleri, Türkler tarafından taşlara çizilmiş çizimler. Taşlara çizilen motifler ve bunların resimleri Kaskarau vadisi Dzungarian Altay.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir