TÜRK’ÜN ZAFER RUHUNU KAVRAMAK

İçerik Şeması

AĞUSTOS AYI TÜRK’ÜN ZAFER AYIDIR.

Ağustos ayı Türk’ün Zafer ayıdır. Ağustos Türk’ün Bayramı Düğünüdür Toyudur. Ağustos Türk’ün sesinin Avrupa’ya çığ misali aniden düştüğü Yıldırımdır kasırgadır. Ağustos Demek Türk’ün Mehteran bölüğünün Atina’da dalga dalga yayılması Viyana’da heybetli bir korku selidir. Ağustos’ta Emir verdi Başbuğ Metehan ordularına güneş tuğunuz gök çadırınız olsun diyerek. Ağustos Türk’ün Zafer ayıdır Tarihinde altın harflerle kazınacak bütün zaferleri Türk orduları Ağustos ayı içinde elde etmiştir.

TARİHİ ZAFERLER

Bu tarihi zaferlere örnek verecek olursak Malazgirt zaferi, Otlukbeli zaferi , Çaldıran zaferi, Mercidabık zaferi, Mohaç zaferi, Belgrad’ın fethi, Kıbrıs’ın fethi, Erzurum kongresi , Sakarya Zaferi ve Büyük taarruz , Fırat kalkanı zaferi olarak kabul edilir. Türk milletinin tarihine göz attığımız zaman Ağustos ayında kazanılan zaferlerin tamamı Türk’ün Tarihinde ayrı bir öneme sahip olmuştur.

MALAZGİRT ZAFERİ ÖNCESİ ANADOLU TÜRKLERİ

Türkler Anadolu’ya boylar hâlinde geldiğinde Anadolu’da kurulu olan bir Bizans hâkimiyeti mevcuttu Türklerin Anadolu’da yaşayan kolları peçeneler Bizans ordusu içinde özel bir kuvvet olarak hizmet etmekte idi . 305 senesinde Sabir Türkleri Anadolu’ya bir sefer gerçekleştiren ilk Türk boyu olmuştur. Sabilerden çok öncede Anadolu’ya İskit Türklerinin 28 yıl kadar hâkimiyet kurduğunu görürüz . Ermeni kaynaklarını taradığımız zaman ise Anadolu’ya bir Türk kavmi olup sonradan slavlaşan Bulgarların da hakim olduğunu görmekteyiz.

İLK ANADOLU TÜRKLERİ

HUN AKINLARI

Selçukluların akınlarından çok önce Anadolu Hun Türklerinin akınlarına uğramıştır Hun Türkleri kursık ve Basık komutasındaki orduları ile Karadeniz başta olmak üzere Erzurum ve civarı Ele geçirilmiş Malatya, Urfa ve Antakya kentlerini alan Hun ordularının oradan Suriye’ye ilerlediğini görmekteyiz. Hun Türklerinin akınları Bizans kayıtlarda mevcut olup Yurt tutmak amacında olmadığı için keşif faaliyetleri olarak geçmiştir. Sabir Türkleri ise Ankara Kastamonu civarında Başbuğ Çigil-Biy önderliğinde 527 yılına kadar varlıklarını sürdürüp 527’de Anadolu coğrafyasından çekilmek zorunda kalmıştır. Bir başka Türk devleti olan Avarlar ise 626 yılında Karadeniz’in kuzeyinden İstanbul’u kuşatacak kadar Anadolu’ya hakimdir.

ANADOLUDA İLK ASKERİ KEŞİF

İskitlerden kalan bir Türk mirası Anadolu’da mevcut iken Sultan Alparslan Türk milletinin yeni yurtlar edinmesini arzu etmekte idi. Öncelikle Anadolu’ya keşif akınları yapmaya karar veren büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul ve çağrı beyler Anadolu’da 1015-1020 Tarihleri arasında Büyük bir keşif seferinde bulunmuştur. Çağrı bey komutasındaki Selçuklu orduları Düşman Ermeni ve Gürcü unsurlarını etkisiz hale getirip yeterli keşfi yaptıktan sonra Anadolu’dan ayrılarak Türkistan’a Tuğrul Bey’in ortağına geri dönüp Anadolu hakkında olumlu raporu vermiştir.

Selçuklu Devleti’nin en önemli iki ismi olan Tuğrul bey ve Çağrı beylerin yapmış olduğu bu keşif seferi Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan Anadolu’yu fethe çıktığı tarihe kadar Selçuklu orduları için bir kılavuz olmuştur. Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sekiz yıl sonra Anadolu’da ikinci seferi düzenlediği görülür. Musa yabgu’nun oğlu şehzade Hasan’ın Erzurum’u fethi bilinir.

1048 Yılında Şehzade Hasan Bizanslılar tarafından pusuya düşürüldü ve şehit edildi. Bunun üzerine Selçuklu orduları Anadolu üzerine etkili bir akına çıktı ve Bizans ordusu ile Pasinler meydanında karşılaşan Selçuklu orduları Bizans Ordularını mağlup ederek tarihimize Pasinler zaferi olarak geçen o müthiş zaferi altın harflerle yazdırdı. Pasinler zaferi Türk tarihi için önemli sonuçlar doğurmuştur. Bizans imparatorluğunda İstanbul’da bulunan cami şerifin tadilatı yapılacak ve hutbe Selçuklu sultanı Tuğrul ve çağrı beylerin adına okutulacaktır. Yukarda örnekleri ile birlikte yüzeysel olarak değindiğim Anadolu’da Malazgirt’ten önce Türk varlığı Tarihî deliller ile mevcuttur.

ANADOLU KIYAMETE KADAR TÜRK YURDU OLUYOR 1071 MALAZGİRT

Malazgirt savaşı tarihimizde Türklere Anadolu’nun kapılarını açan yegane savaş olarak bilinir. Başbuğ Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu destan şairimizin belirttiği gibi günlerden cuma aylardan Ağustos Gün doğmadan evvel iklimi ruma Bozkurtlar ordusunun hücuma geçmesi ile Selçuklu Türklerinin zaferi ile sonuçlanan muhteşem Türk’ün zaferidir.

Malazgirt zaferi Türklerin ebedi yurdunun Altın Anahtarı Türk Devleti’nin Anadolu’da varlığı Türk’ün ses bayrağı Türkçe’nin Anadolu semalarında ebediyen yankılanmasıdır. Malazgirt Zaferi’nin Türk tarihinde önemi Sultan Alparslan’ın tek cümlesi ile özetlenebilir “ size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin dir.” Başbuğ Alparslan Malazgirt zaferi’nin Anadolu’nun tapusu olduğunu tarihe altın harflerle kazanmıştır. Malazgirt zaferi Türklerin Anadolu’da siyasi bir teşekkül haline geldiklerinin bütün cihana ilanıdır. Sultan Alparslan Malazgirt ovası’nda dünyaya haykırmıstır ki Anadolu kıyamete kadar Türk’ün Yurdudur. Kıyamet Ne zaman kopar ise Türkler Anadolu’dan o zaman çekilir yani şark meselesi altında Emperyalist oyunlar oynayanlar ve içeride ki Hainler bilsin ki Anadolu Türk’ün kaderidir. Ve Türk’ün kaderi Kıyamete kadar yek vücut Ay yıldızlı Al Bayrağımızın Hâkimiyetinde Kalacaktır .

TÜRK’ÜN ZAFER AYIN’DA DİĞER ZAFERLERİ

OTLUKBELİ ZAFERİ :

Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu hükümdarı uzun Hasan arasında 11 ağustos 1470 3’te yapılan Osmanlı İmparatorluğu’nun zaferiyle sonuçlanan Türk tarihinin önemli kilometre taşlarından birisi olan Otlukbeli zaferi Ağustos ayında kazanılmıştır.

ÇALDIRAN VE MERCİDABIK ZAFERLERİ :

23 Ağustos 1514 ve 24 Ağustos 1516 Yıllarında Yavuz Sultan Selim’in komutasında ki Osmanlı ordusunun Türk tarihinin ağustosta kazanılan zaferler silsilesine hediye ettiği iki büyük zafer olarak tarihimize geçmiştir.


BELGRAD KALESİNİN FETHİ:

Sultan II Murat ve Fatih Sultan Mehmet gibi önemli Osmanlı sultanlarının kuşatıp alamadığı Belgrad kalesi Ağustos 1521 de Kanuni Sultan Süleyman Han ve onun muhteşem ordusunun gücüne dayanamayıp Türk ordusunun egemenliğine geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han komutasındaki Türk ordusunun Ağustos 1521 de Belgrat’ın fethi Ağustos ayında kazanılan Türk Zafer zaferler tarihinin önemli bir halkasını oluşturmaktadır.

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI:

Mohaç meydan muharebesi Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusunun Macaristan’ı 2 saat içinde Dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir bozguna uğratarak Macaristan başkenti Budapeşte’nin Fethi ile sonuçlandırdığı Osmanlı tarihinin Ağustos ayında kaydettiği en büyük zaferlerden biridir. 29 Ağustos 1526’da kazanılan Mohaç zaferi savaş Türk’ün Toyudur sözünün tarihe kazınmış Halidir .


KIBRIS’IN FETHİ;

Uzun süredir Akdeniz’de Bir çıbanbaşı gibi duran Kıbrıs adasının Fethini emreden Sultan II Selim’in orduları 2 Ağustos 1571 yılında başlattığı Kıbrıs seferi Lala Mustafa paşa komutasında adanın fethi ile sonuçlanmıştır. Kıbrıs adasının 2 Ağustos 1571’de Fethi Türk’ün Zafer ayı Ağustos’ta tarihine yazdığı efsane zaferlerden birisi olmuştur.

ERZURUM KONGRESİ;

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle neticelenmesi için Türk tarihinin dönüm noktası olabilecek manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kesin olarak ilan edilen Erzurum Kongresi’ de 23 Temmuz-7 Ağustos arasında gerçekleştirildi.

SAKARYA SAVAŞI;

BAŞBUĞ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK‘ÜN HATTI MÜDAFAA YOKTUR SATTI MÜDAFAA VARDIR ATATÜRK BÜTÜN VATANDIR. VATANIN HER KARIŞ TOPRAĞI VATANDAŞIN KANIYLA ISLANMADIKÇA TERK EDİLEMEZ. Sözü ile Türk’ün Kurtuluş ruhuna işaret ettiği Sakarya meydan savaşı 23 Ağustos tarihinde Başladı. Sakarya savaşı Başbuğ Atatürk’ün bu emri ile 22 gün 22 gece devam ederek Türk ordusunun kahramanca cansiperane mücadelesi 13 Eylül 1921’de Türk ordularının emperyalist işgalci Yunan kuvvetlerini Sakarya nehri’ nin doğusundan tamamen temizlenmesi ile son bulmuş Türk tarihine altın harflerle yazılmış Türk ordularının Ağustos ayında kazandığı muhteşem bir zafer Silsilesidir.

Sakarya Zafer’i Avrupa’nın kalbine korku Türk’ün kalbine Anadolu ebediyen sizin olacaktır şuurunun yansıması olarak zafere iman eden Türk ordularının büyük taarruza hazırlanmasının mihenk taşı olmuştur.

BÜYÜK TAARRUZ

Sakarya zaferi’nin ardından Türk orduları bozularak kaçan işgalci Emperyalist Yunan kuvvetlerini takip ederek tamamen yok etmek için hazırlıklara başlamıştır. Türk halkının kahramanca ve fedakar çek yürüttüğü tekalife milliye çalışmaları sonucunda 26 Ağustos 1922 günü başkomutan Atatürk’ün emri ile Türk orduları Bozkurtlar gibi düzenliği seriyi ve atak bir şekilde işgalci Yunan kuvvetlerinin üzerine yıldırım mantığıyla düşmüştür.

30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin ardından başkomutan Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ün Bozkurtlarına verdiği su emir “ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri Emperyalist işgal kuvvetlerinin sonra olmuş ebediyen Türk’ün kalacak Türk yurdunun Kurtuluş müjdesi olmuştur. yukarıda detaylı bir şekilde örneği verilen çünkü zaferler Türk tarihinde Yeni Bir başlangıç bir millet olmuştur tüm muzafferler Türk’ün Ağustos ayında kazandığı muhteşem savaşların birer örneği olurken Savaş Türk’ün düğünüdür toyudur sözünün gerçekliğini tarihin adeta ispat etme biçimidir.

Başbuğ Metehan’ın Türk ordularını kurulduğu tarihten itibaren Türk yurdunun varlığı Birliği bütünlüğü için üç kıtada cephede Savaşarak şehit düşen Aziz ecdadımızı rahmetle anıyor muhterem gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

KAYNAK KİTAP ÖNERİLERİ:

 • Hüseyin Nihal Atsız Türk tarihi üzerine derlemeler
 • İbrahim kafesoğlu Selçuklular ve Selçuklu tarihi
 • İbrahim kafesoğlu Türk milli kültürü
 • Osman Turan Doğu Anadolu Türk Devletleri
 • NUTUK Mustafa Kemal Atatürk
 • Yılmaz Öztuna Selçuklular ve Anadolu beylikleri
 • Büyük Osmanlı Tarihi Yılmaz Öztuna
 • Halil İnalcık Osmanlılar
 • Halil İnalcık Osmanlı imparatorluğu
 • Halil İnalcık klâsik çağ Osmanlı
 • Halil İnalcık Devlet-i Âliye
 • Halil İnalcık Osmanlı ve Avrupa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir